Zotero | správci bibliografií

 • Rychlé seznámení se správcem bibliografií Zotero


  www.zotero.org

  Zotero je správce bibliografií / citační manažer ve formě svobodného rozšíření webových prohlížečů Mozilla Firefox, Chrome a Safari nebo jako samostatný program pro MS Windows. Registrovaným uživatelům umožňuje také synchronizaci uložených dat mezi více počítači a jejich zálohu na serveru.

  Co je to správce bibliografií se dozvíte v sekci Pomůcky – Správci bibliografií (citační manažery).

 • Instalace pluginu Zotero

  Po úspěšné instalaci najdete panel Zotera ve spodní části prohlížeče. Kliknutím na tlačítko „zotero“ na tomto panelu otevřete rozhraní aplikace.

 • Ještě než začneme se Zoterem pracovat

  Zotero je nainstalováno a nic nebrání začít budovat osobní databázi bibliografických záznamů. Pro plné využití možností, které Zotero nabízí, je vhodné jej odpovídajícím způsobem konfigurovat – zejména instalovat podporu indexování pdf souborů a přidat citační styl dle v Česku obvyklé normy ISO 690

 • Nastavení indexace souborů ve formátu PDF 1/2

  Zotero samozřejmě umí dle klíčových slov vyhledávat v uložených záznamech. Jednoduchým doinstalováním externího programu Zotero naučíte také plnotextové vyhledávání v pdf souborech.

 • Nastavení indexace souborů ve formátu PDF 2/2

  V panelu Zotera klikněte na ikonu „Akce“ > „Nastavení…“ > „Hledání“ a v sekci „Indexování PDF“ nainstalujte pdftotext-Win32 a pdfinfo-Win32.

 • Nastavení citace ve formátu ISO 690-2 1/2

  Citační styl obvyklý v České republice se řídí dle normy ISO 690.
  V základní instalaci však tento styl zastoupen není a je nutné jej do Zotera doinstalovat.

 • Nastavení citace ve formátu ISO 690-2 2/2

  Z fit.vutbr.cz stáhněte definici citačního stylu ve formátu ISO-690-2 (citační styl obvyklý a preferovaný v České republice) a staženou definici přidejte do seznamu stylů – „Akce“ > „Nastavení…“ > „Cite“ > „Styles“.

  Citační styl můžete do Zotera importovat také prostým otevřením přímo ve Firefoxu (např. přetažením csl souboru do okna Firefoxu).

 • Uložení citace z EBSCO nebo JSTOR

  Databáze jako EBSCO nebo JSTOR nabízejí u vyhledaných záznamů možnost přímého exportu ve formátu RIS (např. pro aplikace Zotero, EndNote, ProCite, Reference Manager ad.). Použít samořejmě můžete i formát BibTex.

  Pokud se v adresním řádku prohlížeče zobrazí příslušná ikona (např. nebo ), kliknutím na tuto ikonu můžete citaci do Zotera také uložit.

 • Uložení a indexace PDF

  Do Zotera můžete ukládat nejen informace o zdrojích, ale i zdroje samotné (např. pdf soubory). Tyto soubory můžete indexovat a z metadat těchto souborů můžete automaticky získat záznam daného informačního zdroje a posléze např. exportovat jeho citaci.

  Klikněte na „Nová položka“ > „Uložit kopii souboru…“ a vyberte pdf soubor (např. článek stažený z EBSCO nebo JSTOR). Soubor se objeví v obsahu složky (prostřední okno Zotera). Na soubor pak klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Získat metadata pro PDF“.

 • Vytvoření citace

  Klikněte pravým tlačítkem myši na položku, ze které chcete vytvořit citaci a v kontextovém menu klikněte na „Vytvořit bibliografii z vybrané položky“.

 • Nastavení účtu

  Zdroje můžete jednoduše synchronizovat mezi více instalacemi Zotera pomocí účtu, který můžete bezplatně vytvořit na webu Zotera (odkaz i možnosti nastavení najdete po kliknutí na „Akce“ > „Nastavení…“ > „Sync“).

 • Plugin pro textové editory (MS Word a LibreOffice)

  Na webových stránkách Zotera (zotero.org/support/word_processor_integration) můžete stáhnout pluginy určené pro textové editory MS Word a LibreOffice. Citace zdrojů uložených v Zoteru s pomocí těchto pluginů můžete do dokumentu vkládat přímo v prostředí textového editoru.

Online katalog – prodlužování výpůjční lhůty

 • Po přihlášení do čtenářského konta vidíte veškeré své výpůjčky. Dokumenty, které máte momentálně vypůjčené, jsou zvýrazněny modře a označeny „půjčeno“. U těchto dokumentů můžete vidět, od kdy je máte vypůjčené a do jakého data je třeba je vrátit. Pokud je dokument rezervovaný jiným čtenářem, je vlevo od výpůjční lhůty písmeno „R“ – výpůjční lhůtu těchto dokumentů již nelze prodloužit.


  prodlužování výpůjční lhůty

 • Prodlužování výpůjční lhůty

  Prodloužení knih přes čtenářské konto je možné pouze před uplynutím výpůjční doby. Po uplynutí výpůjční doby můžete o prodloužení požádat emailem, telefonicky nebo osobně v knihovně. Knihy, které je možné prodloužit, jsou označeny vpravo od názvu knihy zaškrtávacím políčkem.

  prodlužování výpůjční lhůty

  Po zaškrtnutí těchto políček potvrďte tlačítkem Prodluž označené výpůjčky (tlačítko se nachází navrchu stránky). Po potvrzení ihned vidíte, jak se výpůjční doba změnila.

Online katalog – vyhledávání

Rychlokurz vyhledávání v katalogu Odborné knihovny Jiřího Hájka

V online katalogu najdete všechny publikace, studentské závěrečné práce, časopisy a CD na MUP v Praze i v mimopražských pobočkách v Hradci Králové, Liberci a Plzni.

Online katalog Vám dává možnost:

 • vyhledávat dokumenty
 • objednávat a rezervovat dokumenty
 • prodlužovat výpůjční lhůtu vypůjčených dokumentů (pokud nejsou objednány jiným čtenářem nebo není překročena maximální výpůjční lhůta)
 • Kudy do katalogu

  Odkudkoli přímo z adresy http://s-knihovna.mup.cz/katalog/ nebo z webu knihovny knihovna.mup.cz po kliknutí na odkaz Online katalog v levém menu.
  web knihovny

 • Základní vyhledávání

  základní vyhledávání

 • Kombinovaný dotaz

  kombinovaný dotaz

 • Výsledky vyhledávání

  výsledky vyhledávání

  Tip: výsledky můžete řadit kliknutím na symbol zelené šipky v názvech sloupců.

 • Zobrazení záznamu

  zobrazení záznamu

 • Kam dál : Prodlužování výpůjční lhůty

 • Mezinárodní vztahy

  Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

  Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

  Databáze přístupné v MUP

  Další odborné knihovny

  Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

  průkaz pro prezenční studium na 10 dní 10 Kč
  průkaz externího uživatele služeb Univerzity Karlovy personalisovaný se vydává za poplatek 180 Kč
  nepersonalisovaný se vydává za poplatek 160 Kč

  Online katalog

  Knihovna Filozofické fakulty Univerzity karlovy

  Prezenční i absenční půjčování pro odbornou veřejnost (studenty jiných škol).

  Registrace pro veřejnost zdarma, ale uživatel musí být vlastník personalizovaného průkazu UK.

  Online katalog

  Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

  Registrace čtenářů ÚMV pro studenty činí 50 Kč. Prezenční i absenční půjčování dle druhu dokumentu.

  Jednotná oborová brána pro obor mezinárodní vztahy

  Online katalog

  Knihovna OSN

  Návštěvu nutno domluvit předem telefonicky nebo emailem.

  Katalog Knihovny OSN

  Národní knihovna ČR

  registrační poplatek 100 Kč

  online katalog NK ČR

  odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

  Další zdroje

  JSTOR – rychlokurz vyhledávání

  • Specializovaná sbírka „zlatý fond“ vybraných titulů zejména ze společenských věd. Sbírka obsahuje plné texty 128 vědeckých časopisů z oborů mezinárodní vztahy, historie, sociologie, ekonomie, asijská studia.

   Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku až po pohyblivou hranici tří až pěti let od současnosti.

  • Kudy do JSTOR

   Ze sítě MUP (z budovy v Praze i ze středisek v Plzni, Liberci a Hradci Králové):
   Jednoduše přes adresu http://www.jstor.org/ nebo z webu knihovny knihovna.mup.cz > E-zdroje > JSTOR > Vstup do databáze.

   Vzdálený přístup mimo síť MUP (např. z domova):
   Po přihlášení do čtenářského konta v online katalogu pokračujte přes odkaz „JSTOR“.

  • Vzdálený přístup mimo síť MUP 1/3

   JSTOR přes online katalog


   Info: online katalog najdete na adrese s-knihovna.mup.cz/katalog.

  • Vzdálený přístup mimo síť MUP 2/3

   JSTOR přes online katalog


   Login a heslo máte stejné jako do SIS a Extranetu.

  • Vzdálený přístup mimo síť MUP 3/3

   JSTOR přes online katalog

  • Zdroje předplácené MUP v JSTOR

   JSTOR

  • Úvodní obrazovka

   JSTOR

  • Procházení databáze

   JSTOR

  • Rozšířené vyhledávání

   JSTOR

  • Vysvětlivky, tipy, triky

   “ „ Uvozovky – výraz uzavřený v uvozovkých je vyhledáván jako celá fráze, tzn. vyhledávání fráze „european integration“ nebude akceptovat řetězec „European Legal Integration“.
   * Hvězdička – zastoupí libovolný počet znaků
   např. europ* = europe, european, europäaische…
   ? Otazník – zastoupí právě jeden znak, např. ne?t = next, nest… nikoli však net.
   & amphersand – na konci slova umožní vyhledat množné i jednotné číslo, např. right& = right, rights nebo party& = party, parties
  • Vysvětlivky, tipy, triky

   AND Výsledek vyhledávání musí obsahovat všechna slova spojená operátorem AND.
   OR Výsledek vyhledávání musí obsahovat aspoň jedno slovo z řetězce.
   NOT Výsledek vyhledávání nesmí obsahovat slovo uvedené operátorem NOT.
   ~ vlnovka (tilde) – slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí nezáleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. ~3).

   např. “european integration“~3 akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „European Imaginaries and the Intelligibility of Integration

  • Výsledky dotazu

   JSTOR

  • Zobrazení plného textu

   JSTOR

  EBSCOhost – rychlokurz vyhledávání

  Prostřednictvím EBSCOhost máte přístup k multioborové akademické kolekci (Academic Search Premier) prestižních zahraničních časopisů.

  Databáze zahrnuje celkem přes 8400 titulů časopisů a z toho je více než 4600 s celými texty článků.

  Tématicky databáze pokrývá přírodní i humanitní vědy včetně oborů např. politologie, právo, komunikace, pedagogika, sociologie, psychologie, historie, ekonomika, filologie, religionistika…

  Obsah databáze je denně aktualizován, historický záběr u některých titulů zasahuje až do roku 1887.

  Kudy do EBSCOhost

  Ze sítě MUP (z budovy v Praze i ze středisek v Plzni, Liberci a Hradci Králové):
  Jednoduše přes adresu http://search.ebscohost.com/ nebo z webu knihovny knihovna.mup.cz > E-zdroje > EBSCO > Vstup do databáze.

  Vzdálený přístup mimo síť MUP (např. z domova):
  Po přihlášení do čtenářského konta v online katalogu pokračujte přes odkaz „EBSCO“.

  Vzdálený přístup mimo síť MUP

  EBSCO přes online katalog

  Online katalog najdete na adrese s-knihovna.mup.cz/katalog.

  EBSCO přes online katalog

  Login a heslo máte stejné jako do SIS a Extranetu.

  EBSCO přes online katalog

  Úvodní obrazovka

  EBSCO

  V levém sloupci můžete označením checkboxů vybrat více databází a po kliknutí na tlačítko Pokračovat v nich začít vyhledávat.

  Výběr prohledávaných databází lze dále kdykoli změnit.

  Základní vyhledávání

  EBSCO

  Prohlédněte si pozorně nabízené možnosti hledání v tabulce „Možnosti vyhledávání“ pod okénkem pro zadání hledaného řetězce. Často využijete např. omezení na datum publikování nebo vyhledávání pouze záznamů s plnými texty atd.

  Rozšířené vyhledávání

  EBSCO

  Rozšířené vyhledávání – příklad

  EBSCO

  Vysvětlivky, tipy, triky

  “ „ Uvozovky – výraz uzavřený v uvozovkých je vyhledáván jako celá fráze, tzn. vyhledávání fráze „european integration“ nebude akceptovat řetězec „European Legal Integration“.
  * Hvězdička – zastoupí libovolný počet znaků
  např. europ* = europe, european, europäaische…
  ? Otazník – zastoupí právě jeden znak, např. ne?t = next, nest… nikoli však net.
  # Hash – zastoupí jeden nebo žádný znak, např. colo#r = colour i color
  AND Výsledek vyhledávání musí obsahovat všechna slova spojená operátorem AND.
  OR Výsledek vyhledávání musí obsahovat aspoň jedno slovo z řetězce.
  NOT Výsledek vyhledávání nesmí obsahovat slovo uvedené operátorem NOT.
  NEAR Slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí nezáleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. N3).

  např. european N3 integration akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „European Imaginaries and the Intelligibility of Integration

  WITHIN Slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí záleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. W3).

  např. europ* W3 integration akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „Integration in Eastern Europe“

  Výsledky vyhledávání

  EBSCO

  Ne vždy musí být dostupný plný text ve formátu PDF, HTML atp. Může být k dispozici pouze abstrakt a vyhledaný záznam může linkovat třeba do katalogu Národní knihovny ČR.

  Zobrazení plného textu

  EBSCO

  Plný text můžete vytisknout nebo stáhnout, případně můžete exportovat jeho citaci nebo záznam uložit do složky.

  Práce se složkou

  EBSCO

  EBSCO

  Z volně dostupných správců bibliografií můžete použít např. Zotero.

  Veřejná správa, sociální problematika

  Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

  Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

  Databáze přístupné v MUP

  Další odborné knihovny

  Národní knihovna ČR

  registrační poplatek 100 Kč

  online katalog NK ČR

  odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

  Další zdroje

  Časopisy a e-ziny

  Zahraničí

  • OSHA – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

  Právo, bezpečnost

  Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

  Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

  Databáze přístupné v MUP

  Další odborné knihovny

  knihovna Právnické fakulty UK

  průkaz pro prezenční studium (1 den) 20 Kč
  průkaz externího uživatele služeb Univerzity Karlovy personalisovaný se vydává za poplatek 180 Kč
  nepersonalisovaný se vydává za poplatek 160 Kč

  Online katalog

  Národní knihovna ČR

  registrační poplatek 100 Kč

  online katalog NK ČR

  odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

  Další zdroje

  Časopisy a e-ziny

  Zahraničí

  Politologie, humanitní studia

  Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

  Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

  Databáze přístupné v MUP

  Další odborné knihovny

  Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

  průkaz pro prezenční studium na 10 dní 10 Kč
  průkaz externího uživatele služeb Univerzity Karlovy personalisovaný se vydává za poplatek 180 Kč
  nepersonalisovaný se vydává za poplatek 160 Kč

  Online katalog

  Knihovna Filozofické fakulty Univerzity karlovy

  Prezenční i absenční půjčování pro odbornou veřejnost (studenty jiných škol).

  Registrace pro veřejnost zdarma, ale uživatel musí být vlastník personalizovaného průkazu UK.

  Online katalog

  Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

  Registrace čtenářů ÚMV pro studenty činí 50 Kč. Prezenční i absenční půjčování dle druhu dokumentu.

  Online katalog

  Knihovna Ústavu státu a práva AV ČR

  Uživatelům je k dispozici menší studovna za účelem prezenčního studia literatury vydané před rokem 1945, základní příručkové, slovníkové a encyklopedické literatury, Sbírky zákonů od roku 1918 a veškeré nabídky časopisů.

  Katalogy knihovny

  Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny

  Externím uživatelům se půjčují dokumenty prezenčně. Výjimky, tj. výpůjčky knih a časopisů mimo ústav, jsou možné jen se souhlasem ředitele ÚSD.

  Online katalog

  Knihovna Jána Langoše – Ústav pro studium totalitních režimů

  Po domluvě je knihovna otevřena také uživatelům mimo ústav, přednostně však badatelům v ABS, studentům vysokých škol a akademickým pracovníkům.

  Online katalog

  Parlamentní knihovna

  Knihovna poskytuje uživatelům své služby zdarma.

  Katalogy Parlamentní knihovny

  Knihovna OSN

  Návštěvu nutno domluvit předem telefonicky nebo emailem.

  Katalog Knihovny OSN

  Národní knihovna ČR

  registrační poplatek 100 Kč

  online katalog NK ČR

  odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

  Knihovna Václava Havla

  Knihy je možné půjčovat si pouze prezenčně. Pro nahlížení do archiválií je potřeba mít vyplněný badatelský list, případně další náležitosti.

  Roční poplatek za používání archivu a knihovny činí 100 Kč, jednorázový poplatek za užívání knihovny je 30 Kč.

  Digitální archiv a katalog knihovny

  Knihovna Židovského muzea

  Knihovna půjčuje knihy z historického fondu pouze prezenčně, absenčně lze zapůjčit registrovaným uživatelům pouze knihy, které vyšly po roce 1945.

  Online katalog

  Další zdroje

  Časopisy a e-ziny

  Zahraničí

  Evropská unie, evropská integrace, evropská studia

  Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

  Databáze přístupné v MUP

  Další odborné knihovny

  Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

  >> Online katalog UK

  Knihovna Filozofické fakulty Univerzity karlovy

  Prezenční i absenční půjčování pro odbornou veřejnost (studenty jiných škol).

  Registrace pro veřejnost zdarma, ale uživatel musí být vlastník personalizovaného průkazu UK.

  >> Online katalog FF UK

  Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

  Registrace čtenářů ÚMV pro studenty činí 50 Kč. Prezenční i absenční půjčování dle druhu dokumentu.

  >> Online katalog ÚMV

  Národní knihovna ČR

  registrační poplatek 100 Kč

  online katalog NK ČR

  NK ČR nabízí také odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

  Další zdroje

  Mezinárodní obchod / Regionální studia a mezinárodní obchod

  Tento portál slouží studentkám a studentům oborů Mezinárodní obchod a Regionální studia a mezinárodní obchod k lepší orientaci mezi odbornými zdroji ke studiu, či ke zpracovávání odborných prací.

  Jsou zde k dispozici:

  ČESKÉ STATISTICKÉ DATABÁZE

  MEZINÁRODNÍ STATISTICKÉ DATABÁZE

  ROČENKY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ (zdarma ke stažení v pdf)

  BUSINESS A INVESTIČNÍ PORTÁLY

  • Česká republika – Businessinfo.cz
  • Německo – IXPOS
  • Irsko – Local Enterprise Office
  • Rakousko – Grunderservice
  • USA – Business USA
  • WAIPA (World Association of Investment PromotionAgencies) – organizace sdružující agentury na podporu investic v řadě zemí světa, v seznamu členů (Members list) lze získat přímé internetové odkazy na tyto agentury.

  DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ODKAZY

  KNIHOVNY S EKONOMICKÝM ZAMĚŘENÍM

  Komunikace, média, žurnalistika, marketing

  Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

  Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

  Databáze přístupné v MUP

  Další odborné knihovny

  Centrální a novinářská knihovna Fakulty sociálních věd UK.

  Poplatek při vstupu do studoven činí pro veřejnost: 10 Kč/den, 50 Kč/14 dní, 150 Kč/rok.

  Pro externí uživatele pouze prezenční výpůjčky.

  Online katalog Fakulty sociálních věd

  Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea

  Registrace na jeden rok pro studenty 50 Kč, pětidenní průkaz pro studenty 5 Kč. Pro veřejnost pouze prezenční výpůjčky.

  Online katalog

  Národní knihovna ČR

  registrační poplatek 100 Kč

  online katalog NK ČR

  odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

  Další zdroje

  Časopisy a e-ziny

  Zahraničí

  International Business

  This serves to students of International Business study programme as an access point to the relevant statistical and other information from international business.

  You can find here:

  CZECH STATISTICAL DATABASES

  INTERNATIONAL STATISTICAL DATABASES

  REPORTS OF SELECTED INTERNATIONAL ORGANISATIONS (for download in PDF for free)

  BUSINESS A INVESTMENT PORTALS

  OTHER RELEVANT LINKS

  RELEVANT LIBRARIES IN PRAGUE

  Your Excellent Dissertation: Research Questions

  • Topic selection– why should effort be spent on this research topic?
  • Which is the general aim of the dissertation
  • Which are the more specific research questions you will answer
  • Hypotheses – short statements that can be tested, most often assumptions from theory
  • State your limitations
  • Check if your questions in the introduction correspond to your answers in the conclusion

  Mats Rickard Braun, Ph.D.

  Prezentace (pdf)

  Your Excellent Dissertation: Methodology

  This part of our workshop focuses on the episemology of international relations. While mentioning less frequent methodologies such as discourse analysis or grounded theory,
  our main focus lies in the famous and widely used qualitative methodologies of IR research – single and comparative case study. We describe these methodologies, mention
  their ontological and epistemological foundations and illustrate on concrete applications.

  Michal Kolmaš, Ph.D.

  Prezentace (pdf)

  Your Excellent Dissertation: Theory

  The use of theory is an integral part of dissertation-writing, elevating what otherwise would be a voluminous „essay“ to a work of science.
  Perfected over the centuries following the scientific revolution, theory has become an indispensable tool for not only examining the world and uncovering
  its law-like truths and regularities, but, in doing so, also enabling the observers to move beyond their inherent (and often unrecognised and unacknowledged)
  prejudice, the limitations of human mind and senses (both being rife with imperfections and evolutionary biases), and the pre-established (and prevailing)
  dominant truths and dogmas of the day. The application and use of theory, however, is far from straightforward. Invoking the metaphor of a „tool“, one must be careful
  to select a proper theory for a given task. The sensitivities and intuitions necessary for the pairing of „tools“ and „tasks“ are only developed by careful
  examinations of the problems (i.e. research questions) at hand, together with the building-up of an effective and well-stocked theoretical „toolkit“.
  In addition, great deal of attention needs to be paid to many of the analytical problems and categories that are to be found in scientific research of the „social“,
  such as the dilemma of explaining vs. understanding; the „levels of analysis“ problem; issues of the voluntarism of agency and structural determinism; the nature of
  causality and numerous others.

  Jaroslav Weinfurter, M.Sc., M.A.

  Prezentace (pdf)

  Správci bibliografií / citační manažery

  Co jsou správci bibliografií / citační manažery

  • Správci bibliografií / citační manažery jsou nadstavbové nástroje pro práci s informačními zdroji a jejich citacemi.

  Účel správců bibliografií

  • Systematická evidence informačních zdrojů, které využíváte v průběhu vaší práce.
  • Export citací informačních zdrojů dle požadavků citační normy.

  Proč je používat

  • Získáváte přehlednou databázi informačních zdrojů, které jste využili nebo dále využijete např. při psaní diplomové práce.
  • Citace uložených záznamů můžete jednoduše exportovat ve formátu v souladu s citačními normami (zejména ISO 690-2).
  • Databáze (EBSCO , JSTOR ) nabízejí záznamy obsažených dokumentů ve formátu přímo určeném pro uložení ve správcích bibliografií.
  • Citaci lze vytvořit i přímo z metadat PDF souboru/článku.

  Jací správci bibliografií existují

  • Např. ProCite, RefWorks, EndNote, z volně dostupných např. Zotero (plugin do prohlížeče Mozilla Firefox, od verze 3 (v současné době v beta verzi 3.0b2.1 [listopad 2011]) také standalone pro Win, MacOSX a Linux.

  Proč vůbec citovat

  • V rámci seriózně pojaté vědecké/vysokoškolské práce se stává citování použitých informačních zdrojů povinností (tzv. citační etika).
   Neocitované části nebo celá práce může být právem považována za plagiát.

  pokračovat na tutorial Zotero >>>

  Odkazy

  Formální úprava bakalářské/diplomové práce: jak správně citovat + Vyhledávání odborných informací

  Zásady pro psaní závěrečné práce na MUP se řídí Rozhodnutím rektora č. 4/2012 – Závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací na MUP.

  • Jaké jsou konkrétní požadavky na formální úpravu kvalifikačníí práce na MUP?
  • Jakými způsoby správně citovat a odkazovat na použité prameny v textu?

  Pro psaní závěrečné práce je také nutné si zmapovat jaká existuje klíčová literatura a jak se k ní dostanu. Nejpohodlnější je cesta od stolu se svým PC. Jaké jsou předplacené odborné e-zdroje na MUP a jak si mohu vypracovat rešerši?

  Mgr. Petra Hornochová

  Formální úprava bakalářské/diplomové práce: Jak správně citovat (pdf)
  Vyhledávání odborných informací v odborné knihovně Jiřího Hájka na MUP (pdf)

  Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona

  Každý autor má zákonná práva a povinnosti, které vyplývají z autorského zákona.
  Autor odborné práce musí prokázat tvůrčí podíl, práci s literaturou, zákonné využití všech použitých materiálů.
  Závěrečná vysokoškolská kvalifikační práce je tzv. školní dílo.
  Jaká má další specifika a co je potřeba znát aby nebyl autor obviněn z plagiátorství?

  prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

  Prezentace (pdf)

  Jak na odborné psaní: od nápadu k publikaci

  Jaké jsou hlavní zásady pro psaní odborné práce, jaké jsou cíle bakalářské/diplomové práce a jaké znalosti a dovednosti musí student při psaní prokázat?
  Prezentace shrnuje charakteristiky pro odborný text a jeho strukturu, praktické rady, jak vůbec začít psát, pracovat s jazykem, literaturou.

  PhDr. Ondřej Hausenblas

  Prezentace (pdf)
  Prezentace – doplňující materiál (pdf)

  Obecné informace k psaní závěrečných prací na MUP

  Důležité termíny

  výběr tématu kvalifikační práce
  zveřejnění témat 1. dubna
  odevzdání projektu kvalifikační práce vedoucí(mu) do 30 dnů od přihlášení k práci v SIS (nejpozději do 15. června)
  zadání kvalifikační práce do 30. června
   
  odevzdávání prací
  letní termín SZZK do 30. dubna
  podzimní termín SZZK do 15. června
  zimní termín SZZK do 30. listopadu

  Formální úprava

    bakalářská práce diplomová práce
  rozsah (bez příloh) 40 normostran 60 normostran
  Normostrana
  = cca 1.800 znaků na jedné stránce (včetně mezer) = 30-35 řádek na stránce a 60-65 znaků na jednom řádku.
   
  úvod 2-3 strany
  teoreticko-metodologická část 1/3 celé práce
  analytická část 2/3 celé práce
  závěr 3-5 stran
   
  formát A4, 80g/m2 (běžný kancelářský papír)
  písmo patkové (např. Times New Roman), velikost 12 bodů
  řádkování 1,5 řádku
  tisk oboustranný (úvod-přílohy)
  okraje
  horní okraj: 2,5 cm
  dolní okraj: 2,5 cm
  vnitřní okraj: max.
  3 cm
  vazba
  • jeden výtisk svázaný pevnou vazbou – výtisk bude po obhajobě vrácen studentovi
  • barva desek není stanovena

  Formální úprava – vzor


  Metodika psaní kvalifikačních prací se řídí Rozhodnutí rektora č. 3/2018 – Pravidla pro administraci a psaní kvalifikačních prací na MUP, které najdete ve Studijním informačním systému (SIS) > Studijní informace > SZZK.

  Soubory ke stažení

  Odkazy