Průmyslové vlastnictví

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Knihovna Právnické fakulty UK

Jednorázový vstup do knihovny na jeden den 20 Kč
Průkaz externího uživatele služeb Univerzity Karlovy personalisovaný se vydává za poplatek 180,- Kč
nepersonalisovaný se vydává za poplatek 160,- Kč

Online katalog knihovny PrF UK

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Další zdroje

Zahraničí