Zotero | správci bibliografií

 • Rychlé seznámení se správcem bibliografií Zotero


  www.zotero.org

  Zotero je správce bibliografií / citační manažer ve formě svobodného rozšíření webových prohlížečů Mozilla Firefox, Chrome a Safari nebo jako samostatný program pro MS Windows. Registrovaným uživatelům umožňuje také synchronizaci uložených dat mezi více počítači a jejich zálohu na serveru.

  Co je to správce bibliografií se dozvíte v sekci Pomůcky – Správci bibliografií (citační manažery).

 • Instalace pluginu Zotero

  Po úspěšné instalaci najdete panel Zotera ve spodní části prohlížeče. Kliknutím na tlačítko „zotero“ na tomto panelu otevřete rozhraní aplikace.

 • Ještě než začneme se Zoterem pracovat

  Zotero je nainstalováno a nic nebrání začít budovat osobní databázi bibliografických záznamů. Pro plné využití možností, které Zotero nabízí, je vhodné jej odpovídajícím způsobem konfigurovat – zejména instalovat podporu indexování pdf souborů a přidat citační styl dle v Česku obvyklé normy ISO 690

 • Nastavení indexace souborů ve formátu PDF 1/2

  Zotero samozřejmě umí dle klíčových slov vyhledávat v uložených záznamech. Jednoduchým doinstalováním externího programu Zotero naučíte také plnotextové vyhledávání v pdf souborech.

 • Nastavení indexace souborů ve formátu PDF 2/2

  V panelu Zotera klikněte na ikonu „Akce“ > „Nastavení…“ > „Hledání“ a v sekci „Indexování PDF“ nainstalujte pdftotext-Win32 a pdfinfo-Win32.

 • Nastavení citace ve formátu ISO 690-2 1/2

  Citační styl obvyklý v České republice se řídí dle normy ISO 690.
  V základní instalaci však tento styl zastoupen není a je nutné jej do Zotera doinstalovat.

 • Nastavení citace ve formátu ISO 690-2 2/2

  Z fit.vutbr.cz stáhněte definici citačního stylu ve formátu ISO-690-2 (citační styl obvyklý a preferovaný v České republice) a staženou definici přidejte do seznamu stylů – „Akce“ > „Nastavení…“ > „Cite“ > „Styles“.

  Citační styl můžete do Zotera importovat také prostým otevřením přímo ve Firefoxu (např. přetažením csl souboru do okna Firefoxu).

 • Uložení citace z EBSCO nebo JSTOR

  Databáze jako EBSCO nebo JSTOR nabízejí u vyhledaných záznamů možnost přímého exportu ve formátu RIS (např. pro aplikace Zotero, EndNote, ProCite, Reference Manager ad.). Použít samořejmě můžete i formát BibTex.

  Pokud se v adresním řádku prohlížeče zobrazí příslušná ikona (např. nebo ), kliknutím na tuto ikonu můžete citaci do Zotera také uložit.

 • Uložení a indexace PDF

  Do Zotera můžete ukládat nejen informace o zdrojích, ale i zdroje samotné (např. pdf soubory). Tyto soubory můžete indexovat a z metadat těchto souborů můžete automaticky získat záznam daného informačního zdroje a posléze např. exportovat jeho citaci.

  Klikněte na „Nová položka“ > „Uložit kopii souboru…“ a vyberte pdf soubor (např. článek stažený z EBSCO nebo JSTOR). Soubor se objeví v obsahu složky (prostřední okno Zotera). Na soubor pak klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Získat metadata pro PDF“.

 • Vytvoření citace

  Klikněte pravým tlačítkem myši na položku, ze které chcete vytvořit citaci a v kontextovém menu klikněte na „Vytvořit bibliografii z vybrané položky“.

 • Nastavení účtu

  Zdroje můžete jednoduše synchronizovat mezi více instalacemi Zotera pomocí účtu, který můžete bezplatně vytvořit na webu Zotera (odkaz i možnosti nastavení najdete po kliknutí na „Akce“ > „Nastavení…“ > „Sync“).

 • Plugin pro textové editory (MS Word a LibreOffice)

  Na webových stránkách Zotera (zotero.org/support/word_processor_integration) můžete stáhnout pluginy určené pro textové editory MS Word a LibreOffice. Citace zdrojů uložených v Zoteru s pomocí těchto pluginů můžete do dokumentu vkládat přímo v prostředí textového editoru.