Evropská unie, evropská integrace, evropská studia

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

>> Online katalog UK

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity karlovy

Prezenční i absenční půjčování pro odbornou veřejnost (studenty jiných škol).

Registrace pro veřejnost zdarma, ale uživatel musí být vlastník personalizovaného průkazu UK.

>> Online katalog FF UK

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Registrace čtenářů ÚMV pro studenty činí 50 Kč. Prezenční i absenční půjčování dle druhu dokumentu.

>> Online katalog ÚMV

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

NK ČR nabízí také odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Další zdroje