Mezinárodní vztahy

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

průkaz pro prezenční studium na 10 dní 10 Kč
průkaz externího uživatele služeb Univerzity Karlovy personalisovaný se vydává za poplatek 180 Kč
nepersonalisovaný se vydává za poplatek 160 Kč

Online katalog

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity karlovy

Prezenční i absenční půjčování pro odbornou veřejnost (studenty jiných škol).

Registrace pro veřejnost zdarma, ale uživatel musí být vlastník personalizovaného průkazu UK.

Online katalog

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Registrace čtenářů ÚMV pro studenty činí 50 Kč. Prezenční i absenční půjčování dle druhu dokumentu.

Jednotná oborová brána pro obor mezinárodní vztahy

Online katalog

Knihovna OSN

Návštěvu nutno domluvit předem telefonicky nebo emailem.

Katalog Knihovny OSN

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Další zdroje

Veřejná správa, sociální problematika

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Regional Business News

Další zdroje

Časopisy a e-ziny

Zahraničí

  • OSHA – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Právo, bezpečnost

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

knihovna Právnické fakulty UK

průkaz pro prezenční studium (1 den) 20 Kč
průkaz externího uživatele služeb Univerzity Karlovy personalisovaný se vydává za poplatek 180 Kč
nepersonalisovaný se vydává za poplatek 160 Kč

Online katalog

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Další zdroje

Časopisy a e-ziny

Zahraničí

Politologie, humanitní studia

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

průkaz pro prezenční studium na 10 dní 10 Kč
průkaz externího uživatele služeb Univerzity Karlovy personalisovaný se vydává za poplatek 180 Kč
nepersonalisovaný se vydává za poplatek 160 Kč

Online katalog

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity karlovy

Prezenční i absenční půjčování pro odbornou veřejnost (studenty jiných škol).

Registrace pro veřejnost zdarma, ale uživatel musí být vlastník personalizovaného průkazu UK.

Online katalog

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Registrace čtenářů ÚMV pro studenty činí 50 Kč. Prezenční i absenční půjčování dle druhu dokumentu.

Online katalog

Knihovna Ústavu státu a práva AV ČR

Uživatelům je k dispozici menší studovna za účelem prezenčního studia literatury vydané před rokem 1945, základní příručkové, slovníkové a encyklopedické literatury, Sbírky zákonů od roku 1918 a veškeré nabídky časopisů.

Katalogy knihovny

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny

Externím uživatelům se půjčují dokumenty prezenčně. Výjimky, tj. výpůjčky knih a časopisů mimo ústav, jsou možné jen se souhlasem ředitele ÚSD.

Online katalog

Knihovna Jána Langoše – Ústav pro studium totalitních režimů

Po domluvě je knihovna otevřena také uživatelům mimo ústav, přednostně však badatelům v ABS, studentům vysokých škol a akademickým pracovníkům.

Online katalog

Parlamentní knihovna

Knihovna poskytuje uživatelům své služby zdarma.

Katalogy Parlamentní knihovny

Knihovna OSN

Návštěvu nutno domluvit předem telefonicky nebo emailem.

Katalog Knihovny OSN

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Knihovna Václava Havla

Knihy je možné půjčovat si pouze prezenčně. Pro nahlížení do archiválií je potřeba mít vyplněný badatelský list, případně další náležitosti.

Roční poplatek za používání archivu a knihovny činí 100 Kč, jednorázový poplatek za užívání knihovny je 30 Kč.

Digitální archiv a katalog knihovny

Knihovna Židovského muzea

Knihovna půjčuje knihy z historického fondu pouze prezenčně, absenčně lze zapůjčit registrovaným uživatelům pouze knihy, které vyšly po roce 1945.

Online katalog

Další zdroje

Časopisy a e-ziny

Zahraničí

Evropská unie, evropská integrace, evropská studia

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

>> Online katalog UK

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity karlovy

Prezenční i absenční půjčování pro odbornou veřejnost (studenty jiných škol).

Registrace pro veřejnost zdarma, ale uživatel musí být vlastník personalizovaného průkazu UK.

>> Online katalog FF UK

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Registrace čtenářů ÚMV pro studenty činí 50 Kč. Prezenční i absenční půjčování dle druhu dokumentu.

>> Online katalog ÚMV

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

NK ČR nabízí také odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Další zdroje

Mezinárodní obchod / Regionální studia a mezinárodní obchod

Tento portál slouží studentkám a studentům oborů Mezinárodní obchod a Regionální studia a mezinárodní obchod k lepší orientaci mezi odbornými zdroji ke studiu, či ke zpracovávání odborných prací.

Jsou zde k dispozici:

ČESKÉ STATISTICKÉ DATABÁZE

MEZINÁRODNÍ STATISTICKÉ DATABÁZE

ROČENKY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ (zdarma ke stažení v pdf)

BUSINESS A INVESTIČNÍ PORTÁLY

  • Česká republika – Businessinfo.cz
  • Německo – IXPOS
  • Irsko – Local Enterprise Office
  • Rakousko – Grunderservice
  • USA – Business USA
  • WAIPA (World Association of Investment PromotionAgencies) – organizace sdružující agentury na podporu investic v řadě zemí světa, v seznamu členů (Members list) lze získat přímé internetové odkazy na tyto agentury.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ODKAZY

KNIHOVNY S EKONOMICKÝM ZAMĚŘENÍM

Komunikace, média, žurnalistika, marketing

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Centrální a novinářská knihovna Fakulty sociálních věd UK.

Poplatek při vstupu do studoven činí pro veřejnost: 10 Kč/den, 50 Kč/14 dní, 150 Kč/rok.

Pro externí uživatele pouze prezenční výpůjčky.

Online katalog Fakulty sociálních věd

Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea

Registrace na jeden rok pro studenty 50 Kč, pětidenní průkaz pro studenty 5 Kč. Pro veřejnost pouze prezenční výpůjčky.

Online katalog

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Další zdroje

Časopisy a e-ziny

Zahraničí

International Business

This serves to students of International Business study programme as an access point to the relevant statistical and other information from international business.

You can find here:

CZECH STATISTICAL DATABASES

INTERNATIONAL STATISTICAL DATABASES

REPORTS OF SELECTED INTERNATIONAL ORGANISATIONS (for download in PDF for free)

BUSINESS A INVESTMENT PORTALS

OTHER RELEVANT LINKS

RELEVANT LIBRARIES IN PRAGUE