Obecné informace k psaní závěrečných prací na MUP

Důležité termíny

výběr tématu kvalifikační práce
zveřejnění témat 1. dubna
odevzdání projektu kvalifikační práce vedoucí(mu) do 30 dnů od přihlášení k práci v SIS (nejpozději do 15. června)
zadání kvalifikační práce do 30. června
 
odevzdávání prací
letní termín SZZK do 30. dubna
podzimní termín SZZK do 15. června
zimní termín SZZK do 30. listopadu

Formální úprava

  bakalářská práce diplomová práce
rozsah (bez příloh) 40 normostran 60 normostran
Normostrana
= cca 1.800 znaků na jedné stránce (včetně mezer) = 30-35 řádek na stránce a 60-65 znaků na jednom řádku.
 
úvod 2-3 strany
teoreticko-metodologická část 1/3 celé práce
analytická část 2/3 celé práce
závěr 3-5 stran
 
formát A4, 80g/m2 (běžný kancelářský papír)
písmo patkové (např. Times New Roman), velikost 12 bodů
řádkování 1,5 řádku
tisk oboustranný (úvod-přílohy)
okraje
horní okraj: 2,5 cm
dolní okraj: 2,5 cm
vnitřní okraj: max.
3 cm
vazba
  • jeden výtisk svázaný pevnou vazbou – výtisk bude po obhajobě vrácen studentovi
  • barva desek není stanovena

Formální úprava – vzor


Metodika psaní kvalifikačních prací se řídí Rozhodnutí rektora č. 12/2022 – Pravidla pro administraci a psaní kvalifikačních prací na MUP, které najdete ve Studijním informačním systému (SIS) > Studijní informace > SZZK.

Soubory ke stažení

Odkazy