Správci bibliografií / citační manažery

Co jsou správci bibliografií / citační manažery

 • Správci bibliografií / citační manažery jsou nadstavbové nástroje pro práci s informačními zdroji a jejich citacemi.

Účel správců bibliografií

 • Systematická evidence informačních zdrojů, které využíváte v průběhu vaší práce.
 • Export citací informačních zdrojů dle požadavků citační normy.

Proč je používat

 • Získáváte přehlednou databázi informačních zdrojů, které jste využili nebo dále využijete např. při psaní diplomové práce.
 • Citace uložených záznamů můžete jednoduše exportovat ve formátu v souladu s citačními normami (zejména ISO 690-2).
 • Databáze (EBSCO , JSTOR ) nabízejí záznamy obsažených dokumentů ve formátu přímo určeném pro uložení ve správcích bibliografií.
 • Citaci lze vytvořit i přímo z metadat PDF souboru/článku.

Jací správci bibliografií existují

 • Např. ProCite, RefWorks, EndNote, z volně dostupných např. Zotero (plugin do prohlížeče Mozilla Firefox, od verze 3 (v současné době v beta verzi 3.0b2.1 [listopad 2011]) také standalone pro Win, MacOSX a Linux.

Proč vůbec citovat

 • V rámci seriózně pojaté vědecké/vysokoškolské práce se stává citování použitých informačních zdrojů povinností (tzv. citační etika).
  Neocitované části nebo celá práce může být právem považována za plagiát.

pokračovat na tutorial Zotero >>>

Odkazy