Formální úprava bakalářské/diplomové práce: jak správně citovat + Vyhledávání odborných informací

Zásady pro psaní závěrečné práce na MUP se řídí Rozhodnutím rektora č. 4/2012 – Závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací na MUP.

  • Jaké jsou konkrétní požadavky na formální úpravu kvalifikačníí práce na MUP?
  • Jakými způsoby správně citovat a odkazovat na použité prameny v textu?

Pro psaní závěrečné práce je také nutné si zmapovat jaká existuje klíčová literatura a jak se k ní dostanu. Nejpohodlnější je cesta od stolu se svým PC. Jaké jsou předplacené odborné e-zdroje na MUP a jak si mohu vypracovat rešerši?

Mgr. Petra Hornochová

Formální úprava bakalářské/diplomové práce: Jak správně citovat (pdf)
Vyhledávání odborných informací v odborné knihovně Jiřího Hájka na MUP (pdf)