JSTOR – rychlokurz vyhledávání

 • Specializovaná sbírka „zlatý fond“ vybraných titulů zejména ze společenských věd. Sbírka obsahuje plné texty 128 vědeckých časopisů z oborů mezinárodní vztahy, historie, sociologie, ekonomie, asijská studia.

  Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku až po pohyblivou hranici tří až pěti let od současnosti.

 • Kudy do JSTOR

  Ze sítě MUP (z budovy v Praze i ze středisek v Plzni, Liberci a Hradci Králové):
  Jednoduše přes adresu http://www.jstor.org/ nebo z webu knihovny knihovna.mup.cz > E-zdroje > JSTOR > Vstup do databáze.

  Vzdálený přístup mimo síť MUP (např. z domova):
  Po přihlášení do čtenářského konta v online katalogu pokračujte přes odkaz “JSTOR”.

 • Vzdálený přístup mimo síť MUP 1/3

  JSTOR přes online katalog


  Info: online katalog najdete na adrese s-knihovna.mup.cz/katalog.

 • Vzdálený přístup mimo síť MUP 2/3

  JSTOR přes online katalog


  Login a heslo máte stejné jako do SIS a Extranetu.

 • Vzdálený přístup mimo síť MUP 3/3

  JSTOR přes online katalog

 • Zdroje předplácené MUP v JSTOR

  JSTOR

 • Úvodní obrazovka

  JSTOR

 • Procházení databáze

  JSTOR

 • Rozšířené vyhledávání

  JSTOR

 • Vysvětlivky, tipy, triky

  ” “ Uvozovky – výraz uzavřený v uvozovkých je vyhledáván jako celá fráze, tzn. vyhledávání fráze “european integration” nebude akceptovat řetězec “European Legal Integration”.
  * Hvězdička – zastoupí libovolný počet znaků
  např. europ* = europe, european, europäaische…
  ? Otazník – zastoupí právě jeden znak, např. ne?t = next, nest… nikoli však net.
  & amphersand – na konci slova umožní vyhledat množné i jednotné číslo, např. right& = right, rights nebo party& = party, parties
 • Vysvětlivky, tipy, triky

  AND Výsledek vyhledávání musí obsahovat všechna slova spojená operátorem AND.
  OR Výsledek vyhledávání musí obsahovat aspoň jedno slovo z řetězce.
  NOT Výsledek vyhledávání nesmí obsahovat slovo uvedené operátorem NOT.
  ~ vlnovka (tilde) – slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí nezáleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. ~3).

  např. “european integration“~3 akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „European Imaginaries and the Intelligibility of Integration

 • Výsledky dotazu

  JSTOR

 • Zobrazení plného textu

  JSTOR