EBSCOhost – rychlokurz vyhledávání

Prostřednictvím EBSCOhost máte přístup k multioborové akademické kolekci (Academic Search Premier) prestižních zahraničních časopisů.

Databáze zahrnuje celkem přes 8400 titulů časopisů a z toho je více než 4600 s celými texty článků.

Tématicky databáze pokrývá přírodní i humanitní vědy včetně oborů např. politologie, právo, komunikace, pedagogika, sociologie, psychologie, historie, ekonomika, filologie, religionistika…

Obsah databáze je denně aktualizován, historický záběr u některých titulů zasahuje až do roku 1887.

Kudy do EBSCOhost

Ze sítě MUP (z budovy v Praze i ze středisek v Plzni, Liberci a Hradci Králové):
Jednoduše přes adresu http://search.ebscohost.com/ nebo z webu knihovny knihovna.mup.cz > E-zdroje > EBSCO > Vstup do databáze.

Vzdálený přístup mimo síť MUP (např. z domova):
Po přihlášení do čtenářského konta v online katalogu pokračujte přes odkaz “EBSCO”.

Vzdálený přístup mimo síť MUP

EBSCO přes online katalog

Online katalog najdete na adrese s-knihovna.mup.cz/katalog.

EBSCO přes online katalog

Login a heslo máte stejné jako do SIS a Extranetu.

EBSCO přes online katalog

Úvodní obrazovka

EBSCO

V levém sloupci můžete označením checkboxů vybrat více databází a po kliknutí na tlačítko Pokračovat v nich začít vyhledávat.

Výběr prohledávaných databází lze dále kdykoli změnit.

Základní vyhledávání

EBSCO

Prohlédněte si pozorně nabízené možnosti hledání v tabulce “Možnosti vyhledávání” pod okénkem pro zadání hledaného řetězce. Často využijete např. omezení na datum publikování nebo vyhledávání pouze záznamů s plnými texty atd.

Rozšířené vyhledávání

EBSCO

Rozšířené vyhledávání – příklad

EBSCO

Vysvětlivky, tipy, triky

” “ Uvozovky – výraz uzavřený v uvozovkých je vyhledáván jako celá fráze, tzn. vyhledávání fráze “european integration” nebude akceptovat řetězec “European Legal Integration”.
* Hvězdička – zastoupí libovolný počet znaků
např. europ* = europe, european, europäaische…
? Otazník – zastoupí právě jeden znak, např. ne?t = next, nest… nikoli však net.
# Hash – zastoupí jeden nebo žádný znak, např. colo#r = colour i color
AND Výsledek vyhledávání musí obsahovat všechna slova spojená operátorem AND.
OR Výsledek vyhledávání musí obsahovat aspoň jedno slovo z řetězce.
NOT Výsledek vyhledávání nesmí obsahovat slovo uvedené operátorem NOT.
NEAR Slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí nezáleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. N3).

např. european N3 integration akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „European Imaginaries and the Intelligibility of Integration

WITHIN Slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí záleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. W3).

např. europ* W3 integration akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „Integration in Eastern Europe“

Výsledky vyhledávání

EBSCO

Ne vždy musí být dostupný plný text ve formátu PDF, HTML atp. Může být k dispozici pouze abstrakt a vyhledaný záznam může linkovat třeba do katalogu Národní knihovny ČR.

Zobrazení plného textu

EBSCO

Plný text můžete vytisknout nebo stáhnout, případně můžete exportovat jeho citaci nebo záznam uložit do složky.

Práce se složkou

EBSCO

EBSCO

Z volně dostupných správců bibliografií můžete použít např. Zotero.