Mezinárodní vztahy

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

průkaz pro prezenční studium na 10 dní 10 Kč
průkaz externího uživatele služeb Univerzity Karlovy personalisovaný se vydává za poplatek 180 Kč
nepersonalisovaný se vydává za poplatek 160 Kč

Online katalog

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity karlovy

Prezenční i absenční půjčování pro odbornou veřejnost (studenty jiných škol).

Registrace pro veřejnost zdarma, ale uživatel musí být vlastník personalizovaného průkazu UK.

Online katalog

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Registrace čtenářů ÚMV pro studenty činí 50 Kč. Prezenční i absenční půjčování dle druhu dokumentu.

Jednotná oborová brána pro obor mezinárodní vztahy

Online katalog

Knihovna OSN

Návštěvu nutno domluvit předem telefonicky nebo emailem.

Katalog Knihovny OSN

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Další zdroje

JSTOR – rychlokurz vyhledávání

 • Specializovaná sbírka „zlatý fond“ vybraných titulů zejména ze společenských věd. Sbírka obsahuje plné texty 128 vědeckých časopisů z oborů mezinárodní vztahy, historie, sociologie, ekonomie, asijská studia.

  Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku až po pohyblivou hranici tří až pěti let od současnosti.

 • Kudy do JSTOR

  Ze sítě MUP (z budovy v Praze i ze středisek v Plzni, Liberci a Hradci Králové):
  Jednoduše přes adresu http://www.jstor.org/ nebo z webu knihovny knihovna.mup.cz > E-zdroje > JSTOR > Vstup do databáze.

  Vzdálený přístup mimo síť MUP (např. z domova):
  Po přihlášení do čtenářského konta v online katalogu pokračujte přes odkaz “JSTOR”.

 • Vzdálený přístup mimo síť MUP 1/3

  JSTOR přes online katalog


  Info: online katalog najdete na adrese s-knihovna.mup.cz/katalog.

 • Vzdálený přístup mimo síť MUP 2/3

  JSTOR přes online katalog


  Login a heslo máte stejné jako do SIS a Extranetu.

 • Vzdálený přístup mimo síť MUP 3/3

  JSTOR přes online katalog

 • Zdroje předplácené MUP v JSTOR

  JSTOR

 • Úvodní obrazovka

  JSTOR

 • Procházení databáze

  JSTOR

 • Rozšířené vyhledávání

  JSTOR

 • Vysvětlivky, tipy, triky

  ” “ Uvozovky – výraz uzavřený v uvozovkých je vyhledáván jako celá fráze, tzn. vyhledávání fráze “european integration” nebude akceptovat řetězec “European Legal Integration”.
  * Hvězdička – zastoupí libovolný počet znaků
  např. europ* = europe, european, europäaische…
  ? Otazník – zastoupí právě jeden znak, např. ne?t = next, nest… nikoli však net.
  & amphersand – na konci slova umožní vyhledat množné i jednotné číslo, např. right& = right, rights nebo party& = party, parties
 • Vysvětlivky, tipy, triky

  AND Výsledek vyhledávání musí obsahovat všechna slova spojená operátorem AND.
  OR Výsledek vyhledávání musí obsahovat aspoň jedno slovo z řetězce.
  NOT Výsledek vyhledávání nesmí obsahovat slovo uvedené operátorem NOT.
  ~ vlnovka (tilde) – slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí nezáleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. ~3).

  např. “european integration“~3 akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „European Imaginaries and the Intelligibility of Integration

 • Výsledky dotazu

  JSTOR

 • Zobrazení plného textu

  JSTOR

EBSCOhost – rychlokurz vyhledávání

Prostřednictvím EBSCOhost máte přístup k multioborové akademické kolekci (Academic Search Premier) prestižních zahraničních časopisů.

Databáze zahrnuje celkem přes 8400 titulů časopisů a z toho je více než 4600 s celými texty článků.

Tématicky databáze pokrývá přírodní i humanitní vědy včetně oborů např. politologie, právo, komunikace, pedagogika, sociologie, psychologie, historie, ekonomika, filologie, religionistika…

Obsah databáze je denně aktualizován, historický záběr u některých titulů zasahuje až do roku 1887.

Kudy do EBSCOhost

Ze sítě MUP (z budovy v Praze i ze středisek v Plzni, Liberci a Hradci Králové):
Jednoduše přes adresu http://search.ebscohost.com/ nebo z webu knihovny knihovna.mup.cz > E-zdroje > EBSCO > Vstup do databáze.

Vzdálený přístup mimo síť MUP (např. z domova):
Po přihlášení do čtenářského konta v online katalogu pokračujte přes odkaz “EBSCO”.

Vzdálený přístup mimo síť MUP

EBSCO přes online katalog

Online katalog najdete na adrese s-knihovna.mup.cz/katalog.

EBSCO přes online katalog

Login a heslo máte stejné jako do SIS a Extranetu.

EBSCO přes online katalog

Úvodní obrazovka

EBSCO

V levém sloupci můžete označením checkboxů vybrat více databází a po kliknutí na tlačítko Pokračovat v nich začít vyhledávat.

Výběr prohledávaných databází lze dále kdykoli změnit.

Základní vyhledávání

EBSCO

Prohlédněte si pozorně nabízené možnosti hledání v tabulce “Možnosti vyhledávání” pod okénkem pro zadání hledaného řetězce. Často využijete např. omezení na datum publikování nebo vyhledávání pouze záznamů s plnými texty atd.

Rozšířené vyhledávání

EBSCO

Rozšířené vyhledávání – příklad

EBSCO

Vysvětlivky, tipy, triky

” “ Uvozovky – výraz uzavřený v uvozovkých je vyhledáván jako celá fráze, tzn. vyhledávání fráze “european integration” nebude akceptovat řetězec “European Legal Integration”.
* Hvězdička – zastoupí libovolný počet znaků
např. europ* = europe, european, europäaische…
? Otazník – zastoupí právě jeden znak, např. ne?t = next, nest… nikoli však net.
# Hash – zastoupí jeden nebo žádný znak, např. colo#r = colour i color
AND Výsledek vyhledávání musí obsahovat všechna slova spojená operátorem AND.
OR Výsledek vyhledávání musí obsahovat aspoň jedno slovo z řetězce.
NOT Výsledek vyhledávání nesmí obsahovat slovo uvedené operátorem NOT.
NEAR Slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí nezáleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. N3).

např. european N3 integration akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „European Imaginaries and the Intelligibility of Integration

WITHIN Slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí záleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. W3).

např. europ* W3 integration akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „Integration in Eastern Europe“

Výsledky vyhledávání

EBSCO

Ne vždy musí být dostupný plný text ve formátu PDF, HTML atp. Může být k dispozici pouze abstrakt a vyhledaný záznam může linkovat třeba do katalogu Národní knihovny ČR.

Zobrazení plného textu

EBSCO

Plný text můžete vytisknout nebo stáhnout, případně můžete exportovat jeho citaci nebo záznam uložit do složky.

Práce se složkou

EBSCO

EBSCO

Z volně dostupných správců bibliografií můžete použít např. Zotero.

Veřejná správa, sociální problematika

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Regional Business News

Další zdroje

Časopisy a e-ziny

Zahraničí

 • OSHA – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Právo, bezpečnost

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

knihovna Právnické fakulty UK

průkaz pro prezenční studium (1 den) 20 Kč
průkaz externího uživatele služeb Univerzity Karlovy personalisovaný se vydává za poplatek 180 Kč
nepersonalisovaný se vydává za poplatek 160 Kč

Online katalog

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Další zdroje

Časopisy a e-ziny

Zahraničí

Politologie, humanitní studia

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

průkaz pro prezenční studium na 10 dní 10 Kč
průkaz externího uživatele služeb Univerzity Karlovy personalisovaný se vydává za poplatek 180 Kč
nepersonalisovaný se vydává za poplatek 160 Kč

Online katalog

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity karlovy

Prezenční i absenční půjčování pro odbornou veřejnost (studenty jiných škol).

Registrace pro veřejnost zdarma, ale uživatel musí být vlastník personalizovaného průkazu UK.

Online katalog

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Registrace čtenářů ÚMV pro studenty činí 50 Kč. Prezenční i absenční půjčování dle druhu dokumentu.

Online katalog

Knihovna Ústavu státu a práva AV ČR

Uživatelům je k dispozici menší studovna za účelem prezenčního studia literatury vydané před rokem 1945, základní příručkové, slovníkové a encyklopedické literatury, Sbírky zákonů od roku 1918 a veškeré nabídky časopisů.

Katalogy knihovny

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny

Externím uživatelům se půjčují dokumenty prezenčně. Výjimky, tj. výpůjčky knih a časopisů mimo ústav, jsou možné jen se souhlasem ředitele ÚSD.

Online katalog

Knihovna Jána Langoše – Ústav pro studium totalitních režimů

Po domluvě je knihovna otevřena také uživatelům mimo ústav, přednostně však badatelům v ABS, studentům vysokých škol a akademickým pracovníkům.

Online katalog

Parlamentní knihovna

Knihovna poskytuje uživatelům své služby zdarma.

Katalogy Parlamentní knihovny

Knihovna OSN

Návštěvu nutno domluvit předem telefonicky nebo emailem.

Katalog Knihovny OSN

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Knihovna Václava Havla

Knihy je možné půjčovat si pouze prezenčně. Pro nahlížení do archiválií je potřeba mít vyplněný badatelský list, případně další náležitosti.

Roční poplatek za používání archivu a knihovny činí 100 Kč, jednorázový poplatek za užívání knihovny je 30 Kč.

Digitální archiv a katalog knihovny

Knihovna Židovského muzea

Knihovna půjčuje knihy z historického fondu pouze prezenčně, absenčně lze zapůjčit registrovaným uživatelům pouze knihy, které vyšly po roce 1945.

Online katalog

Další zdroje

Časopisy a e-ziny

Zahraničí

Evropská unie, evropská integrace, evropská studia

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

>> Online katalog UK

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity karlovy

Prezenční i absenční půjčování pro odbornou veřejnost (studenty jiných škol).

Registrace pro veřejnost zdarma, ale uživatel musí být vlastník personalizovaného průkazu UK.

>> Online katalog FF UK

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Registrace čtenářů ÚMV pro studenty činí 50 Kč. Prezenční i absenční půjčování dle druhu dokumentu.

>> Online katalog ÚMV

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

NK ČR nabízí také odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Další zdroje

Mezinárodní obchod / Regionální studia a mezinárodní obchod

Tento portál slouží studentkám a studentům oborů Mezinárodní obchod a Regionální studia a mezinárodní obchod k lepší orientaci mezi odbornými zdroji ke studiu, či ke zpracovávání odborných prací.

Jsou zde k dispozici:

ČESKÉ STATISTICKÉ DATABÁZE

MEZINÁRODNÍ STATISTICKÉ DATABÁZE

ROČENKY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ (zdarma ke stažení v pdf)

BUSINESS A INVESTIČNÍ PORTÁLY

 • Česká republika – Businessinfo.cz
 • Německo – IXPOS
 • Irsko – Local Enterprise Office
 • Rakousko – Grunderservice
 • USA – Business USA
 • WAIPA (World Association of Investment PromotionAgencies) – organizace sdružující agentury na podporu investic v řadě zemí světa, v seznamu členů (Members list) lze získat přímé internetové odkazy na tyto agentury.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ODKAZY

KNIHOVNY S EKONOMICKÝM ZAMĚŘENÍM

Komunikace, média, žurnalistika, marketing

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Centrální a novinářská knihovna Fakulty sociálních věd UK.

Poplatek při vstupu do studoven činí pro veřejnost: 10 Kč/den, 50 Kč/14 dní, 150 Kč/rok.

Pro externí uživatele pouze prezenční výpůjčky.

Online katalog Fakulty sociálních věd

Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea

Registrace na jeden rok pro studenty 50 Kč, pětidenní průkaz pro studenty 5 Kč. Pro veřejnost pouze prezenční výpůjčky.

Online katalog

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Business Regional News

Další zdroje

Časopisy a e-ziny

Zahraničí

International Business

This serves to students of International Business study programme as an access point to the relevant statistical and other information from international business.

You can find here:

CZECH STATISTICAL DATABASES

INTERNATIONAL STATISTICAL DATABASES

REPORTS OF SELECTED INTERNATIONAL ORGANISATIONS (for download in PDF for free)

BUSINESS A INVESTMENT PORTALS

OTHER RELEVANT LINKS

RELEVANT LIBRARIES IN PRAGUE

Your Excellent Dissertation: Research Questions

 • Topic selection– why should effort be spent on this research topic?
 • Which is the general aim of the dissertation
 • Which are the more specific research questions you will answer
 • Hypotheses – short statements that can be tested, most often assumptions from theory
 • State your limitations
 • Check if your questions in the introduction correspond to your answers in the conclusion

Mats Rickard Braun, Ph.D.

Prezentace (pdf)

Your Excellent Dissertation: Methodology

This part of our workshop focuses on the episemology of international relations. While mentioning less frequent methodologies such as discourse analysis or grounded theory,
our main focus lies in the famous and widely used qualitative methodologies of IR research – single and comparative case study. We describe these methodologies, mention
their ontological and epistemological foundations and illustrate on concrete applications.

Michal Kolmaš, Ph.D.

Prezentace (pdf)

Your Excellent Dissertation: Theory

The use of theory is an integral part of dissertation-writing, elevating what otherwise would be a voluminous „essay“ to a work of science.
Perfected over the centuries following the scientific revolution, theory has become an indispensable tool for not only examining the world and uncovering
its law-like truths and regularities, but, in doing so, also enabling the observers to move beyond their inherent (and often unrecognised and unacknowledged)
prejudice, the limitations of human mind and senses (both being rife with imperfections and evolutionary biases), and the pre-established (and prevailing)
dominant truths and dogmas of the day. The application and use of theory, however, is far from straightforward. Invoking the metaphor of a „tool“, one must be careful
to select a proper theory for a given task. The sensitivities and intuitions necessary for the pairing of „tools“ and „tasks“ are only developed by careful
examinations of the problems (i.e. research questions) at hand, together with the building-up of an effective and well-stocked theoretical „toolkit“.
In addition, great deal of attention needs to be paid to many of the analytical problems and categories that are to be found in scientific research of the „social“,
such as the dilemma of explaining vs. understanding; the „levels of analysis“ problem; issues of the voluntarism of agency and structural determinism; the nature of
causality and numerous others.

Jaroslav Weinfurter, M.Sc., M.A.

Prezentace (pdf)

Správci bibliografií / citační manažery

Co jsou správci bibliografií / citační manažery

 • Správci bibliografií / citační manažery jsou nadstavbové nástroje pro práci s informačními zdroji a jejich citacemi.

Účel správců bibliografií

 • Systematická evidence informačních zdrojů, které využíváte v průběhu vaší práce.
 • Export citací informačních zdrojů dle požadavků citační normy.

Proč je používat

 • Získáváte přehlednou databázi informačních zdrojů, které jste využili nebo dále využijete např. při psaní diplomové práce.
 • Citace uložených záznamů můžete jednoduše exportovat ve formátu v souladu s citačními normami (zejména ISO 690-2).
 • Databáze (EBSCO , JSTOR ) nabízejí záznamy obsažených dokumentů ve formátu přímo určeném pro uložení ve správcích bibliografií.
 • Citaci lze vytvořit i přímo z metadat PDF souboru/článku.

Jací správci bibliografií existují

 • Např. ProCite, RefWorks, EndNote, z volně dostupných např. Zotero (plugin do prohlížeče Mozilla Firefox, od verze 3 (v současné době v beta verzi 3.0b2.1 [listopad 2011]) také standalone pro Win, MacOSX a Linux.

Proč vůbec citovat

 • V rámci seriózně pojaté vědecké/vysokoškolské práce se stává citování použitých informačních zdrojů povinností (tzv. citační etika).
  Neocitované části nebo celá práce může být právem považována za plagiát.

pokračovat na tutorial Zotero >>>

Odkazy

Formální úprava bakalářské/diplomové práce: jak správně citovat + Vyhledávání odborných informací

Zásady pro psaní závěrečné práce na MUP se řídí Rozhodnutím rektora č. 4/2012 – Závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací na MUP.

 • Jaké jsou konkrétní požadavky na formální úpravu kvalifikačníí práce na MUP?
 • Jakými způsoby správně citovat a odkazovat na použité prameny v textu?

Pro psaní závěrečné práce je také nutné si zmapovat jaká existuje klíčová literatura a jak se k ní dostanu. Nejpohodlnější je cesta od stolu se svým PC. Jaké jsou předplacené odborné e-zdroje na MUP a jak si mohu vypracovat rešerši?

Mgr. Petra Hornochová

Formální úprava bakalářské/diplomové práce: Jak správně citovat (pdf)
Vyhledávání odborných informací v odborné knihovně Jiřího Hájka na MUP (pdf)

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona

Každý autor má zákonná práva a povinnosti, které vyplývají z autorského zákona.
Autor odborné práce musí prokázat tvůrčí podíl, práci s literaturou, zákonné využití všech použitých materiálů.
Závěrečná vysokoškolská kvalifikační práce je tzv. školní dílo.
Jaká má další specifika a co je potřeba znát aby nebyl autor obviněn z plagiátorství?

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Prezentace (pdf)

Jak na odborné psaní: od nápadu k publikaci

Jaké jsou hlavní zásady pro psaní odborné práce, jaké jsou cíle bakalářské/diplomové práce a jaké znalosti a dovednosti musí student při psaní prokázat?
Prezentace shrnuje charakteristiky pro odborný text a jeho strukturu, praktické rady, jak vůbec začít psát, pracovat s jazykem, literaturou.

PhDr. Ondřej Hausenblas

Prezentace (pdf)
Prezentace – doplňující materiál (pdf)

Obecné informace k psaní závěrečných prací na MUP

Důležité termíny

výběr tématu kvalifikační práce
zveřejnění témat 1. dubna
odevzdání projektu kvalifikační práce vedoucí(mu) do 30 dnů od přihlášení k práci v SIS (nejpozději do 15. června)
zadání kvalifikační práce do 30. června
 
odevzdávání prací
letní termín SZZK do 30. dubna
podzimní termín SZZK do 15. června
zimní termín SZZK do 30. listopadu

Formální úprava

  bakalářská práce diplomová práce
rozsah (bez příloh) 40 normostran 60 normostran
Normostrana
= cca 1.800 znaků na jedné stránce (včetně mezer) = 30-35 řádek na stránce a 60-65 znaků na jednom řádku.
 
úvod 2-3 strany
teoreticko-metodologická část 1/3 celé práce
analytická část 2/3 celé práce
závěr 3-5 stran
 
formát A4, 80g/m2 (běžný kancelářský papír)
písmo patkové (např. Times New Roman), velikost 12 bodů
řádkování 1,5 řádku
tisk oboustranný (úvod-přílohy)
okraje
horní okraj: 2,5 cm
dolní okraj: 2,5 cm
vnitřní okraj: max.
3 cm
vazba
 • jeden výtisk svázaný pevnou vazbou – výtisk bude po obhajobě vrácen studentovi
 • barva desek není stanovena

Formální úprava – vzor


Metodika psaní kvalifikačních prací se řídí Rozhodnutí rektora č. 12/2022 – Pravidla pro administraci a psaní kvalifikačních prací na MUP, které najdete ve Studijním informačním systému (SIS) > Studijní informace > SZZK.

Soubory ke stažení

Odkazy