Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona

Každý autor má zákonná práva a povinnosti, které vyplývají z autorského zákona.
Autor odborné práce musí prokázat tvůrčí podíl, práci s literaturou, zákonné využití všech použitých materiálů.
Závěrečná vysokoškolská kvalifikační práce je tzv. školní dílo.
Jaká má další specifika a co je potřeba znát aby nebyl autor obviněn z plagiátorství?

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Prezentace (pdf)