Veřejná správa, sociální problematika

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Periodika v Odborné knihovně Jiřího Hájka

Databáze přístupné v MUP

Další odborné knihovny

Národní knihovna ČR

registrační poplatek 100 Kč

online katalog NK ČR

odborné databáze Business Source Complete a Regional Business News

Další zdroje

Časopisy a e-ziny

Zahraničí

  • OSHA – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.