Zotero | správci bibliografií

 • Rychlé seznámení se správcem bibliografií Zotero


  www.zotero.org

  Zotero je správce bibliografií / citační manažer ve formě svobodného rozšíření webových prohlížečů Mozilla Firefox, Chrome a Safari nebo jako samostatný program pro MS Windows. Registrovaným uživatelům umožňuje také synchronizaci uložených dat mezi více počítači a jejich zálohu na serveru.

  Co je to správce bibliografií se dozvíte v sekci Pomůcky – Správci bibliografií (citační manažery).

 • Instalace pluginu Zotero

  Po úspěšné instalaci najdete panel Zotera ve spodní části prohlížeče. Kliknutím na tlačítko „zotero“ na tomto panelu otevřete rozhraní aplikace.

 • Ještě než začneme se Zoterem pracovat

  Zotero je nainstalováno a nic nebrání začít budovat osobní databázi bibliografických záznamů. Pro plné využití možností, které Zotero nabízí, je vhodné jej odpovídajícím způsobem konfigurovat – zejména instalovat podporu indexování pdf souborů a přidat citační styl dle v Česku obvyklé normy ISO 690

 • Nastavení indexace souborů ve formátu PDF 1/2

  Zotero samozřejmě umí dle klíčových slov vyhledávat v uložených záznamech. Jednoduchým doinstalováním externího programu Zotero naučíte také plnotextové vyhledávání v pdf souborech.

 • Nastavení indexace souborů ve formátu PDF 2/2

  V panelu Zotera klikněte na ikonu „Akce“ > „Nastavení…“ > „Hledání“ a v sekci „Indexování PDF“ nainstalujte pdftotext-Win32 a pdfinfo-Win32.

 • Nastavení citace ve formátu ISO 690-2 1/2

  Citační styl obvyklý v České republice se řídí dle normy ISO 690.
  V základní instalaci však tento styl zastoupen není a je nutné jej do Zotera doinstalovat.

 • Nastavení citace ve formátu ISO 690-2 2/2

  Z fit.vutbr.cz stáhněte definici citačního stylu ve formátu ISO-690-2 (citační styl obvyklý a preferovaný v České republice) a staženou definici přidejte do seznamu stylů – „Akce“ > „Nastavení…“ > „Cite“ > „Styles“.

  Citační styl můžete do Zotera importovat také prostým otevřením přímo ve Firefoxu (např. přetažením csl souboru do okna Firefoxu).

 • Uložení citace z EBSCO nebo JSTOR

  Databáze jako EBSCO nebo JSTOR nabízejí u vyhledaných záznamů možnost přímého exportu ve formátu RIS (např. pro aplikace Zotero, EndNote, ProCite, Reference Manager ad.). Použít samořejmě můžete i formát BibTex.

  Pokud se v adresním řádku prohlížeče zobrazí příslušná ikona (např. nebo ), kliknutím na tuto ikonu můžete citaci do Zotera také uložit.

 • Uložení a indexace PDF

  Do Zotera můžete ukládat nejen informace o zdrojích, ale i zdroje samotné (např. pdf soubory). Tyto soubory můžete indexovat a z metadat těchto souborů můžete automaticky získat záznam daného informačního zdroje a posléze např. exportovat jeho citaci.

  Klikněte na „Nová položka“ > „Uložit kopii souboru…“ a vyberte pdf soubor (např. článek stažený z EBSCO nebo JSTOR). Soubor se objeví v obsahu složky (prostřední okno Zotera). Na soubor pak klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Získat metadata pro PDF“.

 • Vytvoření citace

  Klikněte pravým tlačítkem myši na položku, ze které chcete vytvořit citaci a v kontextovém menu klikněte na „Vytvořit bibliografii z vybrané položky“.

 • Nastavení účtu

  Zdroje můžete jednoduše synchronizovat mezi více instalacemi Zotera pomocí účtu, který můžete bezplatně vytvořit na webu Zotera (odkaz i možnosti nastavení najdete po kliknutí na „Akce“ > „Nastavení…“ > „Sync“).

 • Plugin pro textové editory (MS Word a LibreOffice)

  Na webových stránkách Zotera (zotero.org/support/word_processor_integration) můžete stáhnout pluginy určené pro textové editory MS Word a LibreOffice. Citace zdrojů uložených v Zoteru s pomocí těchto pluginů můžete do dokumentu vkládat přímo v prostředí textového editoru.

Online katalog – prodlužování výpůjční lhůty

 • Po přihlášení do čtenářského konta vidíte veškeré své výpůjčky. Dokumenty, které máte momentálně vypůjčené, jsou zvýrazněny modře a označeny „půjčeno“. U těchto dokumentů můžete vidět, od kdy je máte vypůjčené a do jakého data je třeba je vrátit. Pokud je dokument rezervovaný jiným čtenářem, je vlevo od výpůjční lhůty písmeno „R“ – výpůjční lhůtu těchto dokumentů již nelze prodloužit.


  prodlužování výpůjční lhůty

 • Prodlužování výpůjční lhůty

  Prodloužení knih přes čtenářské konto je možné pouze před uplynutím výpůjční doby. Po uplynutí výpůjční doby můžete o prodloužení požádat emailem, telefonicky nebo osobně v knihovně. Knihy, které je možné prodloužit, jsou označeny vpravo od názvu knihy zaškrtávacím políčkem.

  prodlužování výpůjční lhůty

  Po zaškrtnutí těchto políček potvrďte tlačítkem Prodluž označené výpůjčky (tlačítko se nachází navrchu stránky). Po potvrzení ihned vidíte, jak se výpůjční doba změnila.

Online katalog – vyhledávání

Rychlokurz vyhledávání v katalogu Odborné knihovny Jiřího Hájka

V online katalogu najdete všechny publikace, studentské závěrečné práce, časopisy a CD na MUP v Praze i v mimopražských pobočkách v Hradci Králové, Liberci a Plzni.

Online katalog Vám dává možnost:

 • vyhledávat dokumenty
 • objednávat a rezervovat dokumenty
 • prodlužovat výpůjční lhůtu vypůjčených dokumentů (pokud nejsou objednány jiným čtenářem nebo není překročena maximální výpůjční lhůta)
 • Kudy do katalogu

  Odkudkoli přímo z adresy http://s-knihovna.mup.cz/katalog/ nebo z webu knihovny knihovna.mup.cz po kliknutí na odkaz Online katalog v levém menu.
  web knihovny

 • Základní vyhledávání

  základní vyhledávání

 • Kombinovaný dotaz

  kombinovaný dotaz

 • Výsledky vyhledávání

  výsledky vyhledávání

  Tip: výsledky můžete řadit kliknutím na symbol zelené šipky v názvech sloupců.

 • Zobrazení záznamu

  zobrazení záznamu

 • Kam dál : Prodlužování výpůjční lhůty

 • JSTOR – rychlokurz vyhledávání

  • Specializovaná sbírka „zlatý fond“ vybraných titulů zejména ze společenských věd. Sbírka obsahuje plné texty 128 vědeckých časopisů z oborů mezinárodní vztahy, historie, sociologie, ekonomie, asijská studia.

   Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku až po pohyblivou hranici tří až pěti let od současnosti.

  • Kudy do JSTOR

   Ze sítě MUP (z budovy v Praze i ze středisek v Plzni, Liberci a Hradci Králové):
   Jednoduše přes adresu http://www.jstor.org/ nebo z webu knihovny knihovna.mup.cz > E-zdroje > JSTOR > Vstup do databáze.

   Vzdálený přístup mimo síť MUP (např. z domova):
   Po přihlášení do čtenářského konta v online katalogu pokračujte přes odkaz „JSTOR“.

  • Vzdálený přístup mimo síť MUP 1/3

   JSTOR přes online katalog


   Info: online katalog najdete na adrese s-knihovna.mup.cz/katalog.

  • Vzdálený přístup mimo síť MUP 2/3

   JSTOR přes online katalog


   Login a heslo máte stejné jako do SIS a Extranetu.

  • Vzdálený přístup mimo síť MUP 3/3

   JSTOR přes online katalog

  • Zdroje předplácené MUP v JSTOR

   JSTOR

  • Úvodní obrazovka

   JSTOR

  • Procházení databáze

   JSTOR

  • Rozšířené vyhledávání

   JSTOR

  • Vysvětlivky, tipy, triky

   “ „ Uvozovky – výraz uzavřený v uvozovkých je vyhledáván jako celá fráze, tzn. vyhledávání fráze „european integration“ nebude akceptovat řetězec „European Legal Integration“.
   * Hvězdička – zastoupí libovolný počet znaků
   např. europ* = europe, european, europäaische…
   ? Otazník – zastoupí právě jeden znak, např. ne?t = next, nest… nikoli však net.
   & amphersand – na konci slova umožní vyhledat množné i jednotné číslo, např. right& = right, rights nebo party& = party, parties
  • Vysvětlivky, tipy, triky

   AND Výsledek vyhledávání musí obsahovat všechna slova spojená operátorem AND.
   OR Výsledek vyhledávání musí obsahovat aspoň jedno slovo z řetězce.
   NOT Výsledek vyhledávání nesmí obsahovat slovo uvedené operátorem NOT.
   ~ vlnovka (tilde) – slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí nezáleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. ~3).

   např. “european integration“~3 akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „European Imaginaries and the Intelligibility of Integration

  • Výsledky dotazu

   JSTOR

  • Zobrazení plného textu

   JSTOR

  EBSCOhost – rychlokurz vyhledávání

  Prostřednictvím EBSCOhost máte přístup k multioborové akademické kolekci (Academic Search Premier) prestižních zahraničních časopisů.

  Databáze zahrnuje celkem přes 8400 titulů časopisů a z toho je více než 4600 s celými texty článků.

  Tématicky databáze pokrývá přírodní i humanitní vědy včetně oborů např. politologie, právo, komunikace, pedagogika, sociologie, psychologie, historie, ekonomika, filologie, religionistika…

  Obsah databáze je denně aktualizován, historický záběr u některých titulů zasahuje až do roku 1887.

  Kudy do EBSCOhost

  Ze sítě MUP (z budovy v Praze i ze středisek v Plzni, Liberci a Hradci Králové):
  Jednoduše přes adresu http://search.ebscohost.com/ nebo z webu knihovny knihovna.mup.cz > E-zdroje > EBSCO > Vstup do databáze.

  Vzdálený přístup mimo síť MUP (např. z domova):
  Po přihlášení do čtenářského konta v online katalogu pokračujte přes odkaz „EBSCO“.

  Vzdálený přístup mimo síť MUP

  EBSCO přes online katalog

  Online katalog najdete na adrese s-knihovna.mup.cz/katalog.

  EBSCO přes online katalog

  Login a heslo máte stejné jako do SIS a Extranetu.

  EBSCO přes online katalog

  Úvodní obrazovka

  EBSCO

  V levém sloupci můžete označením checkboxů vybrat více databází a po kliknutí na tlačítko Pokračovat v nich začít vyhledávat.

  Výběr prohledávaných databází lze dále kdykoli změnit.

  Základní vyhledávání

  EBSCO

  Prohlédněte si pozorně nabízené možnosti hledání v tabulce „Možnosti vyhledávání“ pod okénkem pro zadání hledaného řetězce. Často využijete např. omezení na datum publikování nebo vyhledávání pouze záznamů s plnými texty atd.

  Rozšířené vyhledávání

  EBSCO

  Rozšířené vyhledávání – příklad

  EBSCO

  Vysvětlivky, tipy, triky

  “ „ Uvozovky – výraz uzavřený v uvozovkých je vyhledáván jako celá fráze, tzn. vyhledávání fráze „european integration“ nebude akceptovat řetězec „European Legal Integration“.
  * Hvězdička – zastoupí libovolný počet znaků
  např. europ* = europe, european, europäaische…
  ? Otazník – zastoupí právě jeden znak, např. ne?t = next, nest… nikoli však net.
  # Hash – zastoupí jeden nebo žádný znak, např. colo#r = colour i color
  AND Výsledek vyhledávání musí obsahovat všechna slova spojená operátorem AND.
  OR Výsledek vyhledávání musí obsahovat aspoň jedno slovo z řetězce.
  NOT Výsledek vyhledávání nesmí obsahovat slovo uvedené operátorem NOT.
  NEAR Slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí nezáleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. N3).

  např. european N3 integration akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „European Imaginaries and the Intelligibility of Integration

  WITHIN Slova ve výsledku vyhledávání musí být vzdálena určitý počet slov od sebe, na pořadí záleží. Počet slov určuje číslo za operátorem (např. W3).

  např. europ* W3 integration akceptuje řetězec „European Legal Integration“, ne však „Integration in Eastern Europe“

  Výsledky vyhledávání

  EBSCO

  Ne vždy musí být dostupný plný text ve formátu PDF, HTML atp. Může být k dispozici pouze abstrakt a vyhledaný záznam může linkovat třeba do katalogu Národní knihovny ČR.

  Zobrazení plného textu

  EBSCO

  Plný text můžete vytisknout nebo stáhnout, případně můžete exportovat jeho citaci nebo záznam uložit do složky.

  Práce se složkou

  EBSCO

  EBSCO

  Z volně dostupných správců bibliografií můžete použít např. Zotero.